WAYFINDING & BRANDING

Dobrze zaprojektowany System Informacji Wizualnej 

zmienia labirynt w przyjazną przestrzeń.

 

Oznaczenia kierunków w przestrzeni publicznej, 

na osiedlach mieszkaniowych czy w budynkach biurowych usprawniają komunikację, podnoszą bezpieczeństwo 

oraz wpływają na estetyczny odbiór miejsca.

 

SIW spełnia szereg funkcji, ale nadrzędną jest informacja 

o otoczeniu i usprawnienie komunikacji. 

 

Przy umiejętnym połączeniu wayfindingu oraz brandingu rozpoznawalność danej marki staję się jeszcze mocniejsza. 

W naszych realizacjach bardzo często nawiązujemy 

do istniejącej już identyfikacji wizualnej brandu

i to właśnie robimy najlepiej .dzień dobry

system informacji wizualnej

wayfinding

branding

system identyfikacji wizualnej

księga znaku

grafika użytkowa

opakowania

logo

logotypy

UI

UX